Jawabanmu

2014-08-19T06:14:04+07:00
a) (4x + 5) + (3x - 4) + (9x - 3) =?
    = 4x+3x+9x+5-4-3
    =16x-2
b) (4x + 5) - (3x - 4) - (9x - 3) =?
    = 4x-3x-9x+5+4+3
    = -8x+12
c) 9a-a²-6a-(-a²)=?
    = -a²+a²+9a-6a
    = 0+3a
    = 3a
d) 3ab - 9 + (-7ba) - a=?
    = 3ab-7ab-9-a
    = -4ab-a-9
e) -3ab + 5bc - (-2bc) - ab=?
    = -3ab-ab+5bc+2bc
    = -4ab+7bc

semoga membantu :)