Jawabanmu

2014-08-18T22:41:22+07:00
12log75 = log 75 / log12 = 3log3 * 3log25 / 3log3 * 3log4 = 1 * 3log25 / 1 * q
3log25 = 5log25 / 5log3 = ( 5log5 *5log5 ) / p = 1 /p
jadi 12log75 adalah 1/p / q tau 1/p * q/1 = q/p
2014-08-18T23:26:00+07:00
Log 75 / log 12
log ( 25 x 3 ) / log ( 4 x 3 )
(log 25 + log 3) / (log 4 + log 3)
(5 log 25 + 5 log 3) / (5 log 4 + 5 log 3)
(2 + p) / (pq + p)