Jawabanmu

2014-08-18T21:04:24+07:00
Kapur 1,5 ton = 1,5x1000 = 1500kg
kapur 7,5 kuintal = 7,5x100= 750kg
kapur 150 kg= 150x1= 150kg

total= 1500kg+750kg+150kg
total= 2400kg
2014-08-18T21:16:56+07:00
1,5 ton = 1500 kg
7,5 kuintal = 750 kg
150 kg
1500 + 750 + 150 = 2.400 kg
jadi, jumlah gamping 2.400 kg