Ubahlah cerpen di bawah ini menjadi bahasa jawa krama inggil
Kucing
Sing Pinter Ngalembana
Suwijining ndina Kucing sing endah banget wulune
mlaku-mlaku ning ngomah. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging
empal mbuh seka ngendi. Dadi dheweke dadi kepengin melu mangan, terus golek
cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing apik lan
rupane sing ayu, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing kurang
pengalaman.

“Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa
banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang
elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli
pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

“Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning
tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa
tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab
menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter
dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak
Thekek.

“Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni pancen
merdu tenan. Mbok kowe nyanyi sak lagu wae ben tambah kasengsem athiku marang
sliramu”

Anak Thekek ora iso ngampet meneh, kepingin eksis. Dheweke mbukak
cangkeme arep nyanyi. Mesthi wae empale tiba ning njobin. Untunge ana Mbokne
Thekek sing nyaut empal sing tiba mau, banjur ngajak anak Thekek lunga ngedohi
Kucing kang rupane mranani kuwi. Mbokne rumangsa dheweke kurang anggone ngajari
anake supaya ora gampang klenthir nalika dialembana dening liyan.
1

Jawabanmu

2014-08-19T12:14:12+07:00