Jawabanmu

2014-08-18T20:38:53+07:00
Ibu tindak dhateng peken mundhut bumbu masak.
bu dewi dipunaturi tindak kantor
bapak badhe tindak kantor nitih bis
kula badhe nyuwun arta kangge tumbas buku
2014-08-18T20:41:20+07:00
* Simbah badhe ngunjuk jampi.
*bapak maos koran.