Jawabanmu

2014-08-18T18:35:03+07:00
A. akar 2 + 8 akar 2 - 6 akar 2 + 30 akar 2
     33 akar 2
B. kalau gak salah hasilnya 6 akar 3 - 20 - 2 akar 5
2014-08-18T18:36:54+07:00
A. √2 + 4√4×2 - 2√9×2 + 6√25×2
 = √2 + 4×2√2 - 2×3√2 + 6×5√2
 = √2 + 8√2 - 6√2 + 30√2
 = 33√2
b. 6√3 + 2√25×5 - 4√25×3 - 3√16×5
 = 6√3 + 2×5√5 - 4×5√3 - 3×4√5
 = 6√3 + 10√5 - 20√3 - 12√5
 = 6√3 - 20√3 + 10√5 - 12√5
 = - 14√3 - 2√5