Jawabanmu

2014-08-18T15:53:07+07:00
Usulan dari M. Yamin :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaa
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Dari Soepomo :
1. Persatuan
2. Mufakat dan demokrasi
3. Keadilan sosial
4. Kekeluargaan
5. Musyawarah

Dari Ir. Soekarno :
1. Kebangsaan atau nasionalisme
2. Kemanusiaan (internasionalisme)
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan


5 4 5
2014-08-18T15:54:56+07:00
Moh.Yanin :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Mr. Soepomo :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir&batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Ir.Soekarno :
1.Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Panitia 8 :
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta

5 1 5