1) kilat adalah perpindahan ............. ke bumi
A. proton B. elektron C. neutron D. nukleon
2) terdapat 4 buah benda bermuatan listrik A,B,C,D. benda A dgn B tarik menarik, B dgn C tolak menolak, dan C dgn D tarik menarik, jika benda A ternyata adalah batang kaca yg telah digosok dgn kain sutra, pernyataan yg benar adalah?
A.) B dan C bermuatan negatif, D bermuataan positif
B.) B dan C bermuatan positif, D bermuataan negatif
C.) B bermuatan positif,C dan D bermuataan negatif
D.) B bermuatan negatif, C dan D bermuataan positif

makasih :)

1

Jawabanmu

2014-08-18T15:58:59+07:00
1. B. elektron
2. benda A = +, benda A & B tarik menarik jadi benda B = -, benda B & C tolak menolak jadi benda C= -, benda C & D tarik menarik jadi benda D = +.
jadi jawabannya adalah A.) B dan C bermuatan negatif, D bermuataan positif
1 2 1