1. artikan quran surat al anfal ayat 72 perkata dan sebutkan tajwidnya
2. maksud dari asbabun nujul
3. makna hijrah dan jihad yang benar kalau diterapkan pada konflik sekarang
4. jelaskan 'mujahadah dan nafsu'

1

Jawabanmu

2014-08-18T11:29:22+07:00
Artinya :
" sesungguhnya orang2 yang beriman yang berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya dijalan allah stw dan orang2 yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada muhajirin) , mwreka itu satu sama lain saling melindungi.

keterangan tajwid :
- ghunnah musyaddah,dibaca berdengung
- mad thabi'i, ha dibaca panjang 2 harakat
- ikhfa, nun mati dibaca samar
- muraggabah, lafaz jalalah dibaca tipis
- mad wajib muttashil, dibaca panjang 6 harakat.
1 1 1