Jawabanmu

2014-02-11T19:49:45+07:00
Ba(OH)2 ~ Ba2+ ~ 2OH-
0.1 M  ----- 0.1M ---- 2*0.1 M
0.1 M  ----- 0.1M ---- 0.2 M

atau [OH-] = b x Mb
[OH-] = 2x 0.1M
[OH-] = 0.2M

pOH= -log [OH-]
pOH= -log[2 x 10^-1 M]
pOH= 1- log 2

pH = pKw - pOH
pH = 14-(1 - log2)
pH = 13 + log2 
pH = 13,301