Balok ABCD EFGH dgn panjang AB =10 cm, BC = 8 cm , AE= 6 cm.
a. hitunglah besar sudut antara garis BG dan bidang ABCD
b. besar sudut yang di bentuk oleh garis HB dan bidang ABCD
c. tentukan besar sudut yang di bentuk oleh bidang ABGH dengan ABCD , bidang ABFE dan ACGE, bidang CDEF dan EFGH

2

Jawabanmu

2014-02-11T18:43:01+07:00
2014-02-11T18:46:12+07:00