Jawabanmu

2014-08-18T00:15:56+07:00
 \frac{ \frac{1}{m^{2} } + \frac{1}{ m} +1}{ \frac{1}{m} +1+m}=   \frac{\frac{1+m+ m^{2} }{m^{2} }}{ \frac{1+m+ m^{2} }{m} }  *atas dan bawah dikali m
\frac{\frac{1+m+ m^{2} }{m}}{ 1+m+ m^{2} } * atas dan bawah dibagi 1+m+m^{2} jadi
 \frac{ \frac{1}{m} }{1} = \frac{1}{m}