Jawabanmu

2014-08-17T22:29:15+07:00
Keliling = 2 \pi r
            = 2 .  \frac{22}{7} . 14
            = 88 cm
Luas =  \pi  r^{2}
         =  \frac{22}{7} .  14^{2}
         = 616  cm^{2}
L = 616 cm^2
lalu kenapa
kau siapa
pintar sekali kau
sama-sama :) semoga membantu