2. Ubahlah pertidaksamaan linear berikut ke dalam permasalahan kehidupan sehari-hari.
a) x > 10
b) 2y ≤ 50
c) 2x + 3 > 4
d) 5a – 1 ≥ 6
e) 7 > 3x


3. Tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut:
a) 1/2 x + 5 > 15

b) 2 – (4 + x) ≥ – 22

c) 2/3 p + 4 ≤ 8

d) 2x – 4 > 3x + 9
e) 2y-7/2 ≤ 3

1

Jawabanmu

2014-02-11T17:52:00+07:00
3)
a. x > 5
b.
c.
d. x > -13

insya allah benar :D