Jawabanmu

2013-12-14T06:09:38+07:00
Inget=loga+logb=loga.b
       =loga-logb=loga/b
log \frac{9}{4}=log9-log4
                              log3.3-log2.2=2q-2p
2013-12-14T11:18:34+07:00
Log9 - log4
= log3^{2} - log2^{2}
= 2 log3 - 2log2
=2q - 2p