Jawabanmu

2014-09-14T15:48:12+07:00
1. dalam fisika 
a. Massa proton = 0,00000000000000000000000000167 kg 
= 1,67 x 10-27 kg 
= 1,67 E -27 kg 
b. Massa elektron = 0,000000000000000000000000000000911 
= 9,11 x 10-31 
= 9,11 E -31 
2. dalam kimia 
a. Aluminum = 0,0000000282 
= 2,82 x 10-8 
= 2,82 E -8 
b. Besi = 0,00123 
= 1,23 x 10-3 
= 1,23 E -3 
3. astronomi 
a. Plante Venus 
Jarak dari matahari = 108.200.000 km 
=1,082 x 108 km 
= 1,08 E 8 km 
Massa = 4867000000000000000000000kg 
= 4,867 x 1024 kg 
= 4,867 E 24 kg 
b. Matahari 
Jarak ke Bumi = 149.600.000 km 
= 1,496 x 105kg 
= 1,496 E 5 
Massa =198900000000000000000000000000... kg 
=1,989 x 1030kg 
=1,989 E 30 kg 
4. ekonomi 
a. Wajib pajak orang pribadi = 12.000.000 
= 12 x 107 
= 1,2 E 7 
b. Tambahan wajib pajak bagi yang telah menikah
= 1200.000 
= 1,2 x 106 
= 1,2 E 6 
16 4 16