Diketahui harga 1 kg buah anggur adalah tiga kali 1 kg buah duku. Jika membeli 2 kg buah anggur dan 5 kg buah duku, ia harus membayar Rp38.500
a) Berapakah harga 1 kg buah anggur dan 1 kg buah duku?
b) Jika ia ingin membeli 4 kg buah anggur dan 5 kg buah duku,berapakah yang harus dibayar?

1

Jawabanmu

2014-02-11T14:57:08+07:00
Misal ::

Anggur = a
Duku = b

Diketahui ::

1a = 3b
2a + 5b = 38500

Ditanya ::
1. a ? dan b ?
2. nilai 4a + 5b ?

Jawaban:
(((((1))))
2a + 5b = 38500
2(3b) + 5b = 38500
6b + 5b = 38500
11b = 38500
b = 3500    (nilai b)

2a + 5(3500) = 38500
2a + 17500 = 38500
2a = 38500 - 17500
a = 21000/2
a = 10500      (nilai a)

(((((2))))
4a + 5b = 4(10500) + 5(3500)
4a + 5b = 42000 + 17500
4a + 5b = 59500

**mohon di periksa kembali**