Jawabanmu

2014-08-16T07:03:25+07:00
Sejarah itu kaya cerita atau awal mulanya suatu benda atau suatu peristiwa
2014-08-16T10:42:10+07:00
Sejarah sebagai kisah : adalah sejarah yang menyangkut penulisan peristiwatersebut oleh seseorang sesuai dengan konteks zamannya dan latar belakangnya.Sejarah sebagai kisah dapat kisahkan atau ditulis lagi oleh siapa saja dan kapansaja sehingga ada proses berkelanjutan.
sejarah sebagai ilmu: karna merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran pristiwa masa lampau