Raden Panji Asmarabangun sedih penggalihe sekartaji garwae kang banget ditresnani jengkar sing kaputren. Emban, inya ian centhi kabeh di nangu tanana kang mangsuli malah padha nangis, silih nyalahken siji karo sejene ...

di atas bahasa Cirebon ke bahasa Indonesia in apa ??

mohon bantuannya yang bisa bahasa Cirebon

1

Jawabanmu

2014-02-10T23:23:55+07:00