Dalam segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui besar sudut A=70 drajad sudut B=45 drajad sudut P=70 drajad dan sudut Q=65 drajad
a. jelaskan mengapa kedua segitiga itu sebangun
b. sebutkan pasangan sisi yang sebanding

1

Jawabanmu

2014-08-15T17:23:05+07:00
A. karena besar sudut kedua segitiga tersebut bersesuaian
B. AC=PR, AB=PQ, BC=QR
1 3 1