Jawabanmu

2013-12-13T17:52:41+07:00
1.      Himpunan penyelesaian dari 3x + 7 < 5x – 3 adalah….. A.         C.      E. B.          D.                          (UN SMK Bisnis dan Manajemen 2008)       PEMBAHASAN :   3x + 7 < 5x – 3       3x – 5x < -3 – 7       -2x < -10                   x > 5   Jadi, HP   2.      Himpunan penyelesaian dari       5x – 2(x + 4) 4x – 7 adalah …. A.     C.    E. B.                  D.              (Prediksi UN SMK Bisnis dan Manajemen 2010)   PEMBAHASAN :          5x – 2(x + 4)  4x – 7             5x – 2x – 8  4x – 7                   3x – 8    4x – 7                 3x – 4x    – 7 + 8                        -1x    1                                                              Jadi, HP   3.      Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan  adalah …. A.           D. B.               E. C.                          (UN SMK Bisnis dan Manajemen 2008) PEMBAHASAN :                                                                                                                                                                                                          jadi, HP                          Pertidaksamaan Kuadrat 4.      Himpunan penyelesaian dari x2 – 5x + 4  adalah … A.     C.       E. B.     D.                   (Prediksi UN SMK Bisnis dan Manajemen 2010)   PEMBAHASAN :       x2 – 5x + 4    (x – 1)(x – 4)  0 x – 1  0   atau  x – 4  0      x   1                  x  4

 
 
              +                    +                                                                                                                                                           1            4

                   
5.      Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan    adalah…. A.                              B. C.  D. E.                         (UN SMK Bisnis dan Manajemen 2008)   Ingat…!! Kunci pemfaktoran :      ax2 + bx + c    (ax + p)(ax + q) ax  .  q = c ax  .  p = b               PEMBAHASAN :           (3x – 7)(2x + 5)  0 3x – 7  0     atau   2x + 5  0       3x  7                   2x  -5          x                  2x            x                  x          ++                   ++                                                                                         HP               Atau        Pakai rumus ABC        , dimana a=6, b=1, c=-35                                      
1.      Nilai dari 2log 6 – 2log 15 + 2log 10 = …. A. –2       B. –1       C. 1      D. 2       E. 5                     (UN SMK Bisnis dan Manajemen 2012/PSP/D48)   PEMBAHASAN :  2log 6 – 2log 15 + 2log 10 = Ingat..!!      alog b = c    b = ac Pangkat menjadi hasil log.   alog b + alog c = alog b x c alog b – alog c = alog   = 2                     4 = 22               2.      Nilai dari 3log 108 – 3log 4 + 3log adalah… A. -9       B. 1     C. 3     D. 5       E. 243          (Pra UN SMK Bisnis dan Manajemen 2012/PAR/SKR/TKR/PKS/ADM/P39)   PEMBAHASAN : 3log 108 – 3log 4 + 3log = Ingat..!!      alog a = 1       = 3log 3 = 1   3.      Nilai dari 2 6log 16 – 3 6log 4 + 6 log 9 adalah A. -3          B. -2      C. 1      D. 2      E. 3                         (Prediksi UN SMK Bisnis dan Manajemen 2010)   PEMBAHASAN :   =2 6log 16 – 3 6log 4 + 6 log 9  Ingat..!!      alog b = c    b = ac Pangkat menjadi hasil log. alog b – alog c = alog   = 6log 16 – 6log 4  +  6 log 9 = 6log                                      = 6log                                        = 6log 36                                      = 2 6log 36 = 2 sebab   36 = 62       4.      Nilai dari 2log 27 x 3log 2 adalah … A. 0           B. 1        C. 3       D. 9            E. 12                         (UN SMK Bisnis dan Manajemen 2008)   PEMBAHASAN :                          2log 27 x 3log 2 = 2log 33 x 3log 2 Ingat..!!  alog b . blog c . clog d = alog d                                               = 3 . 2log 3 x 3log 2                                            = 3 . 2log 2                                            = 3 . 1                                            = 3   5.      Jika log 2 = 0,301 dan log 3 = 0,477, maka nilai dari log 72 adalah … A. 1,556          C. 1,857       E. 3,890 B. 1,681          D. 2,033               (Prediksi UN SMK Bisnis dan Manajemen 2010)   PEMBAHASAN :       Diket    : log 2 = 0,301    dan   log 3 = 0,477 Dit        : log 72 …? Jawab   :                           Log 72 = log 9 x 8 Ingat..!!      alog a = 1      alog bn = n . alog b            alog = alog b – alog c  alog b x c = alog b + alog c                                         = log 9 + log 8                                       = log 32 + log 23                                       = 2 . log 3 + 3 . log 2                                       = 2 . 0,477 + 3 . 0,301                                       = 0,954 + 0,903                                       = 1,857       6.      Diketahui log 2 = a dan log 3 = b. Nilai dari 6log 81 adalah….. A.        C.          E. B.         D.                           (UN SMK Bisnis dan Manajemen 2013/PSP)   PEMBAHASAN :