TOLONG DIJAWAB!!!!
1).1+2+3+4+...+25?
2).2+5+8+...+20?
3).6+12+18+...+42?
4).1+3+5+7+...+33?
5).5+10+15+20+...+100?
6).8+16+24+36+...+48?
7).7+14+21+...+63?
Tolong bagetzzz

1
tolong soal diatas dijawab dan dikasih caranya ya !!!! Tolong Sya :-)

Jawabanmu

2014-08-15T04:41:37+07:00
1.) 325
2.) 77
3.) 168
4.) 289
5.) 1050
6.) 172
7.) 315

untuk no 6 kalo 8+16+24+36+...+48 = 172, tapi kalo 8+16+24+32+...+48 = 168
36 bukan merupakan kelipatan 8
2.) tiap bilangan ditambah 3. 2+5+8+11+14+17+20
3.) merupakan kelipatan 6. 6+12+18+24+30+36+42
4.) tiap bilangan ditambah 2 atau menjumlahkan bilangan ganjil. 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27+29+31+ 33. nomor 5.) merupakan kelipatan 5, 5+10+15+20+25+ 30+35+40+45+50+55+60+65+70+75+80+85+90+95+100
6.) merupakan kelipatan 8
7.) merupakan kelipatan 7