Jawabanmu

2014-08-14T19:22:48+07:00
Bela negara 
pengertian 

bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada 
negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud 1945 dalam menjamin 
kelangsungan hidup bangsa dan negara. pembelaan negara bukan semata-mata tugas tni, tetapi segenap 
warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 
bernegara. 
2014-08-14T19:24:48+07:00
Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa, dan bernegara indonesia, keyakinan dan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara