Jawabanmu

2014-02-17T17:44:55+07:00
M cmpurn= 100*0,1+400*0,2 per 100+400 = 50/500=0,1 M [OH-]= Akar kuadrat dr 0,1 M * 5x10 pgkt-7 = akar kuadrat dr 5* 10 pgkt-8 = 2,24 * 10 pgkt-4 pOH=- log 2,24 * 10 pgkt-4 =4- log 2,24 pH = 14-(4- log 2,24) = 10 + log 2,24