Jawabanmu

2014-09-08T18:23:04+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
ING DALEME SIMBAH
 Badha niki kula sakaluarga badhe tindak mudik ing griyane simbah ing  Kaloran , Temanggung. Saking Semarang amung kalih jam perjalanan mawon, kula tindak mrika nitih sepeda motor lan dateng mrika dinten minggu.   Senen ndalu  ing lataripun  simbah. kathah mercon ingkang werna - werni jenise dipunsumet, lan mbledos ing langit. Seneng ingkang nyawang mercon punika  nanging uninepun marai kaget simbah ingkang pun sepuh sanget.Ngantos tangganipun simbah kula ingkang lagi gerah medhal lan nyrengeni pakdhe kula kang tesih nyumet mercon wau.   Dinten selasa  enjing kula lan adhi kula badhe sepedhaan, manawi mboten ngertos dalanipun , kula ngajak ibu lan bapak kula kanggih mlampah - mlampah , nanging kula lan adhi kula nitih pit.Ing sepanjang dalan kula pados ningali pemandangan  ingkang kathah kabut, kebonan nalika kula nyawang kali kula ningali bebek – bebek padha renang bebarengan. Ampun bebekipun lucu sanget buntutipun megal – megol ing toya ingkah tesih bening ing kali sembong aranipun. Ingkang ngandapipun kali sembong wonten sawah, kula lan adhi kula dados kepingin  irsani sawah saking cedak , manawi ing nduwur sawah punika wonten pancuran ingkang banyunipun asli mata air.  Saking senengepun kula ampun kejeblos ing pancuran punika amarga lunyu sanget. kula lan kaluarga sempentaken foto – foto ing mrika, amargi pamandanganipun sae sanget.
7 3 7