Jawabanmu

2014-02-08T12:03:45+07:00
Diket: m = 1 ton =1000 kg
          v= 36km/jam= 10km/s
ditanya: p..?
jawab : p=m.v
             =1000.10
             =10000 kg m/s
2014-02-08T13:00:59+07:00
Diketahui: m= 1 ton=1000 kg
360km/jam=36000/3600=10 m/s
ditanya: p=....?
p=m*v
p=1000*10
p=10000 kg m/s