1. pak rahman memiliki tiga batang bambu , masing masing berukuran 5 meter , 14 meter, dan 400 meter. lalu bambu tersebut diberikan kepada pak amin 34 dm untuk membuat tiang bendera. sisa bambu pak rahman sekarang adalah...........dm

2. 150, 2/5 , 0,75 , 2 3/4 diurutkan dari yang terkecil........

3. kpk dari 32 dan 48 adalah........

4. hasil 17,15 x 5/7 : 350%

5. 254 x (-14) + 588 : 49 - (-104)

2

Jawabanmu

2014-02-08T09:22:36+07:00
1. 5 m = 50 dm
  14 m = 140 dm
  400 m = 4000 dm
  (50 dm + 140 dm + 4000 dm) - 34 dm = 4190 dm-34 dm = 4156 dm
2. Dari yg terkecil : 2/5 ; 0,75 ; 2 3/4 ; 150
3. KPK = 96
3. 3,5035
5. -3440
2014-02-08T09:45:29+07:00
1. 5+14+400-3,4 = 415,6 m --> 4156 cm
2. 2/5, 0.75, 2 2/75, 150
3. KPK 32 = 2^5, KPK 48 = 2^4 x 3
4.17,15 x 5/7 : 300% = 12.25 : 300% = 36,75
5. 254 x (-14) + 588 : 49 - (-104)
= -3556 + 12 + 104
= -3440