1. tulislah semua anggota himpunan berikut:
a. himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan
b. himpinan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10
c. himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi 3
d. himpunan C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10

1

Jawabanmu

2014-09-11T14:18:08+07:00