Jawabanmu

2013-12-12T15:50:03+07:00
D = akar 16 --> D = 4
B = 3/4 D --> (3/4) x 4 --> B = 3
D - B = A2 --> 4 - 3 = A2 --> A = 1/2
D - C = A --> C = D - A = 4 - 1/2 --> (8/2) - (1/2) = 7/2

D = 4, C = 7/2, B = 3, A = 1/2
1 5 1
2013-12-12T16:03:47+07:00
D =  \sqrt{16}
D = 4
B =  \frac{3}{4} D
B =   \frac{3}{4} x 4 
B = 3
D - B = A2
 4 - 3 = A2
A =  \frac{1}{2}
D - C = A
C = D - A
C = 4 -  \frac{1}{2} =  \frac{8}{2} -  \frac{1}{2} =  \frac{7}{2}

jadi:
D = 4,
C =  \frac{7}{2} ,
B = 3 ,
A =  \frac{1}{2}