Jawabanmu

2014-08-12T17:29:05+07:00
(2a+b)(3a-2b)
6 a^{2} - 4ab + 3ab - 2 b^{2}
6 a^{2} - ab - 2 b^{2}
2014-08-12T17:32:07+07:00
(2a+b)(3a-2b)
6a
²-2ab+3ab-2b²
= -2ab+3ab+6a²-2b²
=ab+6a²-2b²