Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut ini !
a. 7a - 10a
b. -4x + 12x
c. -15p + 9p - 18p
d.9x + 6y - 10y - 8x
e. 6a2 - 8a + q2 - 2q
f. x2 + 8y2 - 16 + 10x2 - 7y2 + 11
Keterangan: - 6a2, q2, x2, dll itu seperti 6 pangkat 2, q pangkat 2, x pangkat 2, dll
Pake cara yaaa. Bantuin semuanya

2

Jawabanmu

2014-08-12T17:12:08+07:00
A. 7a - 10a= -3a
b. -4x + 12x = 8x
c. -15p + 9p - 18p = -6p-18p=24p
d.9x + 6y - 10y - 8x= 9x - 8x+ 6y - 10y = x-4y
e. 6a2 - 8a + q2 - 2q= (enggak ada yang sama variabelnya jadi tetap hasilnya itu)
f. x2 + 8y2 - 16 + 10x2 - 7y2 + 11= x2 + 10x2 + 8y2 - 7y2 - 16  + 11
                                                 =11x2+y2-5
2014-08-12T17:25:06+07:00
1. 7a - 10a= -3a
2. -4x + 12x = 8x
3. -15p + 9p - 18p  = -6p - 18p 
                           ⇒ 24p
4.⇒9x + 6y - 10y - 8x = 9x - 8x+ 6y - 10y
                                ⇒ x-4y
5. 6a² - 8a + q² - 2q
6. =  x^{2} + 8y² - 16 + 10 x^{2} - 7y² + 11=  x^{2}  + 10x2 + 8y² - 7y² - 16  + 11
                                                     ⇒ 11x²+y2 - 5
1 5 1