Jawabanmu

2013-12-14T11:11:25+07:00
Log108 = log3.3.3.2.2
log108 = log3 + log3 + log3 + log2 + log2
log108 =  3.0,4771 + 2.0,3010
log108 = 1,4313 + 0,602
log108 = 2,0333