Jawabanmu

2016-11-21T21:57:04+07:00
Pacelathon : percakapan

ibu : bapak, sonten kok dereng siram?
bapak : inggih bu, nembe ndandosi laptop meniko
ibu : menopo ingkang rusak
bapak : mboten ngertos niki, mbenjang mawon bapak betho teng bengkel
ibu : nggih pun, sumonggo siram rumiyen, ibu sampun siapke daharipun
bapak : nggih bu, bapak siram rumiyen nggih.
ibu : sumonggo