Terakhir. help lg ya :) suku ke 4 dan ke 9 barisan aritmatika berturut turut adalah 110 dan 150. suku ke 30 dari barisan tersebut adalah?

2
Dik
U 4 = 110
U 9 = 150
Dit U30 ?
rumus Un = a + (n-1) b
U4 = a+ (4-1)b = 110
= a + 3b = 110
U9 = a + (9-1)b = 150
= a + 8b = 150
Eliminasi nilai a didapat
5b = 40
jadi nilai b = 8
U4 = a+(4-1) 8 = 110
= a + 24 = 110
= a = 110 -24 = 86
U9 = a + (9-1) 8= 150
= a + 64 = 150
= a = 150 - 64 = 86
jadi nilai a = 86
nilai U30 = 86 + (30-1) 8
= 86 + 232
= 318
Semoga membantu :) D

Jawabanmu

2014-02-07T14:13:52+07:00
Kalo gak salah 168 
klo salah harap dimaklumi mungkin ada salah hitungan
2014-02-07T14:22:40+07:00
U₄ = a+ (n-1)b
110= a+ (4-1)b
110=a + 3b

U9 = a +(n-1)b
150=a+(9-1)b
150=a+b8

eliminasi
110= a + 3b
150=a + 8b
___________ -
-40=-5b
b=8

110=a+3.8
110=a + 24
110-24 =a
a=86

U30 = a + (n-1) b
       =86 + (30-1)8
       =86+29.8
       =86+232
       = 318
2 5 2