Jawabanmu

2013-12-12T10:43:23+07:00
Dik : m = 1 kg
         V = 4 m/s
Dit : Ek = ….?
             = 1/2m v kuadrat
             = ½ 1. 4 kuadrat
             = 8 J
2013-12-12T14:14:38+07:00
EK =  \frac{1}{2} mv^{2}
=\frac{1}{2} 1.4 ^{2} [/tex]
= \frac{1}{2} .16
=8 J