Apa bahasa mandarin dari
kami pergi berliburan ke hongkong kami disana berkunjung ke tempat-tempat yang menyenangkan.kami menginap di hotel yang termahal dalam 1 satu hari pembayaran nya 3 juta.jadi kami menginap disana.

1

Jawabanmu

2014-08-11T23:20:23+07:00
我们的假期去香港有我们参观好玩的地方。我们在最昂贵的酒店住宿1天之内支付300万。所以我们呆在那里。Wǒmen de jiàqī qù xiānggǎng yǒu wǒmen cānguān hǎowán dì dìfāng. Wǒmen zài zuì ángguì de jiǔdiàn zhùsù 1 tiān zhī nèi zhīfù 300 wàn. Suǒyǐ wǒmen dāi zài nàlǐ.