Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-08-21T19:34:23+07:00
Asal Mula Sendang Sani Pati          Rikala zaman biyen,khusus ing tlatah jawa katah sanget kerajaan-kerajaan Islam khususipun kerajaan Demak kang kapimpin dining Raden Patah.Ing Demak misuwor para wali kang giat nyebarake agama Islam kanthi cacah songo sehingga terkenal kanthi asma “wali songo” satunggaleng cacah songo wonten kang asma Sunan Bonang.          Salah sak wijining dinten Sunan Bonang ajeng tindak ing Gunung Muria manggihi Sunan Muria, Sunan Bonang diderekake abdinipun kang cacah loro ing tengah perjalanan Sunan Bonang ngersakake toya amargi perjalanan tebih lan srengenge ingkang benter sanget sak lajengipun Sunan Bonang ngutus abdinipun pados toya kangge diunjuk lan wundhu.          Abdi kasebat diparingi petunjuk anggonipun pados toya ing ngandape taneman kang gedhe, supadhos gampil anggene makarya Sunan Bonang maringi abdinipun kaliyan tongkat sekti kangge nancepake ing sak ngisore uwit kalawau.Mboten gantalan dinten kasekten tongkat kasebat kasunyatan lan ajaib sakig pangenan menika medalake toya kang mili terus hingga ndadekake panggenanipun malih dados sendang.Saking senenge manah abdi kekalih supe dining pesen ipun Sunan Bonang piyambake teng sendang kanthi bebungah ngunjuk toya lan ciblon ngilangake kalungrahan.          Amargi dangu para abdi mboten ketingal hingga Sunan Bonang madosi abdi kekalipun, sak sampunipun kepanggih Sunan Bonang kaget amargi kekalihipun nembe bebingah ciblon.Saking gerah penggalih Sunan Bonang nyabdo abdi kekalih dados bulus amargi sampun nglirwake pesene Sunan Bonang.          Abdi Sunan Bonang ingkang sampun dados bulus mboten dikeparengake derek nerusake lampah teng Gunung Muria nanging dipunutus nengga sendang kalawau.Mula dining Sunan Bonang sendang menika dipun paringi asma “Sendang Sani”
8 3 8