Jawabanmu

2014-02-07T13:52:24+07:00
     H₂SO₄ + NaOH ⇒ NaSO₄ + H₂O
m:     1           0,5          -           -
b:     0,5         0,5         0,5        0,5
s:     0,5          0          0,5         0,5


[H⁺]= Ka x mol asam/mol garam
pH= - log [H⁺]