Jawabanmu

2016-11-18T22:26:46+07:00
Basa Loma

1. Kuring keur dahar jeung babaturan.
2. Udin keur indit ka pasar meuli hayam.
3. Adi kuring kakara balik ti sakola.
4. Udin keur dahar jeung babaturannana.
5. Kuring keur maca buku di perpustakaan.
6. Udin rek nginjeum buku ka perpustakaan.
7. Adi kuring keur mawa korsi ti ruang tamu.
8. Kuring kakara datang ti pasar.
9. Isuk kuring rek indit ka Bandung.
10. Kuring keur ngobrol jeung babaturan.

Basa Lemes

1. Ibu guru nuju angkat ka sakola.
2. Pun bapa nuju tuang sareng pun biang.
3. Pun biang parantos mulih ti pasar.
4. Simkuring nuju neda sareng rerencangan.
5. Pa Guru nyandak buku ti perpustakaan.
6. Simkuring henteu ngabantun buku dinten ayeuna mah.
7. Udin nuju ngabantun korsi ti ruang tamu.
8. Pun lanceuk nuju nyandak korsi ti ruang tamu.
9. Udin nuju neda goreng hayam sareng kurupuk.
10. Pun adi nembe wangsul ti sakola.
1 5 1