Jawabanmu

2013-12-11T22:59:36+07:00
  Dik :     m = 2kg                 V1 = 20m/s                 Ek = 48 joule
Ditanya  : h…??
Jawab : ½ mV12 = mgh + EK                
            ½ (2)(20)2 = (2)(10)h + 48

            400 = 20h + 48
            400-48 = 20h
            352 : 20 = h          --->       h = 17.6 m
3 4 3