Jawabanmu

2014-02-06T20:51:32+07:00
V1M1 = v2M2
5mL * 0,1M = 250mL M2
0,5 mmol = 250 M2
M2 = 0.5/250
M2 = 2*10^-3
[H+] = a*M
[H+] = 2(0,002)
[H+] = 4 x 10^-3
pH = -log [H+]
pH = -log (4 x 10^-3)
pH = 3-log 4
4 2 4