Jawabanmu

2013-12-11T21:54:14+07:00
Diket:
1 - 50 db
100 - ? db
rumus: 
n.10^a - TI' = TI +a.10
1.10^2 - TI' = 50 + 2.10 = 70
2013-12-11T22:02:03+07:00
TI 2= TI1+ 10 log n
TI 2= 50+ 10 log 100
 TI 2 = 50 + 20 = 70 db