Sebuah benda dikatakan bergerak jika?

A. kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain
B. kedudukan benda itu berhimpit dengan benda lain
C. kedudukan benda itu jaub terhadap benda lain
D. kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain

pilih a atau b atau c atau d

2

Jawabanmu

2014-08-10T19:11:55+07:00
A. kedudukan benda itu berybah terhadap benda lain
2014-08-10T19:12:27+07:00