*Rina : Ana, perkenalkan ini Sari

* Sari : Kamu berasal dari sekolah mana?
*Ana : Saya berasal dari SMAN1 Lampung

*Sari : dimanakah kamu tinggal?
Ana : Saya tinggal di jalan proklamasi

* Ana : Kamu berasal dari kelas mana?
Sari : Saya berasal dari kelas XB

* Sari : Pelajaran kesukaanmu apa?
Ana : Saya suka pelajaran kimia.

* Sari : Berapa jumlah saudara yang kamu miliki?
Ana : Saya, memiliki 2 saudara perempuan dan satu saudara laki2

* Sari : Apakah kamu mau ikut bersama kami untuk pergi ke perpustakaan.
Ana : Ya, boleh

1

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-08-10T19:22:23+07:00
Rina : ana-san, shoukai suru, kochira wa sari-san
sari : anta no gakkou wa doko desuka ?
ana : SMAN 1 lampung wa watashi no gakkou
sari : anata no ie wa doko desuka:
ana : Jl.proklamasi sunde ni iru
ana : nan-nensei kara:
sari : XB no nensei
sari : konomashi taishou?
ana : kemikaru ga suki
sari : dono yo ni ooku no kyoudai o motte iru?
ana : ni-ri o shimai to ichi-ri no kyoudai
sari : issho de watashi tachi tohokan e ikimasuka?
ana : hai, watashi mo iku.
ajarin donk bang
kalau bahasa jepangnya :
*Apakah kamu mau ikut pergi ke perpustakaan bersama kami?
*Apakah kamu mau belajar bersama kami sore ini?
issho de watashi tachi tohokan e ikimasuka? issho de watashi tachi yoru benkyou shimasuka?