Gambarkan diagram venn dari himpunan berikut dalam satu diagram!
a. S=(a,b,c,d,e),P=(a,b,d) dan Q=(b,c,d)
b. S=(x|x faktor dari 18,x bilangan asli)
A=(x|x bilangan asli faktor dari 9),
B=(x|x bilangan asli faktor dari 6)

1

Jawabanmu

2014-02-07T21:06:05+07:00
A. yang P = a. yang tengah atau irisan = b,d Q = C yang diluar = e

b. S = (1,18,2,9,3,6)
    A = (1,9,3)
    B = (1,6,2,3)

yang A = 9
yang B = 2,6
yang tengah = 1,3
yang diluar = 18