Jumlah umur ayah dan umur ibu 90 tahun. Umur ayah : umur ibu = 8 : 7.
Berapa tahun umur ayah ?

2
a+b = 90 th
a : b = 8 : 7
a= 8/15 x 90 =48 tahun
x+y = 90 thn
jumlah perbandingan : 8+7 = 15
umur Ayah (x) = Perbandingan ayah : Jumlah perbandingan(ibu dan ayah )
x= 8/15 x 80 = 48 tahun

Jawabanmu

2014-02-06T14:32:51+07:00
2014-02-06T14:36:30+07:00
A:i = 8:7 a+i=90 a=? jawab = 8/15 x 90 = 48