Jawabanmu

2014-08-10T09:54:59+07:00
Assalamu'alaikum wr. Wb 
Pertama-tama mari kami panjat puji jeung Syukur ka hadirat al swt nu geus memberi nikmat serta karunia- sehingga kami sadaya bisa berkumpul bersama di poe nu berbahagia ieu.  Shalawat jeung Salam mugi-mugi tetap curahkan kepada nabi gede kami nabi muhammad saw nu geus menuntun kami sadaya hingga wayah ieu.  Jeung kepada yth. Bapak/ibu. . . Nu kuring [abdi] hormati jeung Baturs sadaya nu kuring [abdi] cintai, Kami sadaya tangtu it nyaho [terang] jeung Menyadari betapa loba jadinya kenakalan remaja wayah ieu, Jeung perbuatan negatif jeung Menyimpang di masyarakat. Cara geus mengenal udud jeung Narkoba, Nu pada awal ngan mencoba jeung Menjadi ketagihan tepi kecanduan. Adapun penyebab masa ti kenakalan remaja ieu nu mengakibatkan ti kesalahan jelema kolot jero cara mendidik atawa Jelema kolot nu lalu sibuk sehingga teu sempat memperhati budak mereka,  atawa Oge da pergaulan remaja wayah ieu nu geus jerumus jeung pergaulan nu sa. Boleh bae kami mempunyai loba batur, Namun kami oge kudu berhati-hati untuk memilih batur, Agar kami teu jerumus pada pergaulan nu sa.  Keneh loba deui kenakalan remaja nu pengaruh ku pergaulan nu sa, Cara mabuk-mabu, Tawuran antar pelajar, Geng motor,  jeung Bah hal sebut loba menimbul korban ti loba remaja nu libat jero pergaulan nu sa. Mari kami jauhi perilaku menyimpang sebut, Da hal sebut ngan rek merugi meri sorangan. Gunakan masa remaja jeung hal positif jeung Bermanfaat bagi meri sorangan, Jelema kolot jeung Oge bangsa.  Teman-teman nu kuring abdi bangga, Selektif jero mencari batur jeung Tetap ingat yen tak aya satupun jelema kolot nu mengingin ana berperila buruk. Tepi menyini nu bisa kuring abdi tepi jero pidato ieu, Jikalau aya kesalahan mohon untuk memaklumi.
8 3 8