Jawabanmu

2014-08-09T11:34:36+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
1. Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina munfakkiina hattaa ta'tiyahumul bayyinah.
2. Rasuulum minallaahi yatluu shuhufam muthahharah.
3. Fiihaa kutubun qayyimah.
4. Wa maa tafarraqal ladziina uutul kitaaba illaa mim ba'di maa jaa-at-
humul bayyinah.
5. Wa maa umiruu illaa li ya'budullaaha mukhlishiina lahud diina hunafaa-a wa yuqiimush shalaata wa yu'tuz zakaata wa dzaalika diinul qayyimah.
6. Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiihaa ulaa-ika hum syarrul bariyyah.
7. Innal ladziina aamanuu wa 'amilush shaalihaati ulaa-ika hum khairul bariyyah.
8. Jazaa-uhum 'inda rabbihim jannaatu 'adnin tajrii min tahtihal anhaaru khaalidiina fiihaa abadar radhiyallaahu anhum wa radhuu 'anhu dzaalika liman khasyiya rabbah.