Jawabanmu

2014-08-10T17:28:20+07:00
Dodit : Assalamu'alaikum
Nini : Wa'alaikumussalam, ono opo dit?
Dodit : opo buku ku kowe gowo?
Nini : ora, mau diseleh bagus
Dodit : oalah, yawes aku tak nang nggone bagus
Nini : iyo

Dodit : Bagus!
Bagus : ono opo toh?
Dodit : buku ku opo kowe silih?
Bagus : oh iyo, ndang mlebu o dit tak jupukake sek
Dodit : iyo suwon

Simbah e bagus : lo Dodit
Dodit : nggeh mbah
Simbah : ono opo toh?
Dodit : kulo ajenge mundhut buku kulo ing Bagus
Simbah : oalah le
Dodit : nggeh mbah

Bagus : iki bukumu kan Dit?
Dodit : iyo
Bagus : yawes matursuwon bukune
Dodit : Iyo gus, mbah kulo ajenge mantun dhisek nggeh
Simbah : iyo le, atiati . omongno nang ibumu sesok pakdhe Yono mrene
Dodit : nggeh mbah

Dodit : Assalamu'alaikum
Ibune Dodit : Wa'alaikumussalam
Dodit : Bu, jare Simbahe Bagus sesuk Pakdhe Yono sampun dateng ten mriku
Ibu : oo, yawes dit
4 3 4