Bahasa Jawa
goleke tembung ngoko alus!(3)
goleke tembung krama alus !(3)
gantinen nganggo basa krama...
a.pak sardi durung adus amargi nembe balik kantor
b.bu siti mangkat menyang semarang mengko bengi
c.mbah darjo mangan ketan ireng

1

Jawabanmu

2014-08-08T06:44:11+07:00
A. Pak Sardi dereng siram amergo tembe mawon kondur kantor
b. Bu Siti pangkat  teng Semarang mengkin ndalu
c. Mbah Darjo dahar ketan cemeng